Düzülip bilinýän arfa, Gyzgyn satuw zawodynyň täze dizaýny 8-10 dýuým |ÇINGÇANG

Gysga düşündiriş:

Munuň bilen köp dürli ululygy we stil çyrasyny alyňsazlanyp bilinýän arfa, bu önüm çyrasy finial diňe bir gaty şlýapa bilen ulanylman, köp lampa finialyna-da laýyk gelýär.

Busazlanylýan lampa arfaululygy 8-10 dýuým, size has köp ululyk berýär, lampa kölegelerini köpeldýär we has köp tejribe toplaýar.

Gurnamak aňsat däl.


Önümiň jikme-jigi

Zawodymyz

Haryt bellikleri

Çydamly we owadan:

Sazlanylýan we çeýe

Sazlaňlampa arfadogry görünmek üçin dogry ululykda.

Gowy dizaýnlampalar üçin arfalarözboluşly dizaýn tejribesini hödürleýär.

Önümiň üstki elektroplatasiýa bejergisi, önümi has gowy goramaga mümkinçilik beriň, önümi has gowy ulanmaga mümkinçilik beriň.

Ulanmak aňsat we hiç zat hakda alada etmän ulanyp bilersiňiz!

https://www.lightpart-suppliers.com/adjustable-harp-hot-sell-factory-new-design-8-10-inch-qingchang-product/

Haryt maglumatlary

Gyzgyn stil önümleri 8 ~ 10 dýuým göteriji goldaw, sazlanyp bilinýän çyra kölegeli arfa saklaýjy / pol çyrasy üçin çyra şlýapa

Önümiň ady: Gyzgyn stil önümleri 8 ~ 10 dýuým göteriji goldawy sazlap bolýan çyra kölegesi arfa saklaýjysy
Agramy: 285g
Ölçegi: 7 dýuým
Reňk: Bürünç
Stil: Klassiki
Bukja: PE sumka
Gurşun wagty : Bir stocka harytlary üçin 1-7 gün;Köpçülikleýin önümçilik üçin 7-19 gün

Wideo

QINGCHANG önümleri barada has giňişleýin öwreniň

Adamlar soraýarlar


 • Öňki:
 • Indiki:

 • https://www.qingchanglighting.com/about-us/

  https://www.qingchanglighting.com/about-us/

  https://www.qingchanglighting.com/about-us/

  https://www.qingchanglighting.com/about-us/

  https://www.qingchanglighting.com/about-us/

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň